ฟีเจอร์

ออกบัตรและเรียกคิวในเครื่องเดียวกัน

คุณสามารถใช้เครื่องเรียกคิวทำการออกบัตรคิวโดยพนักงาน และเรียกคิวด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว

สร้างประเภทคิวสูงสุดได้ 5 แบบ

คุณสามารถกำหนดประเภทคิวเพื่อแยกประเภทการให้บริการที่ชัดเจน เช่น ร้านอาหารสามารถเรียกคิว แยกระหว่าง โต๊ะเล็ก โต๊ะใหญ่ ทำให้สะดวกต่อการจัดลำดับคิว

ฟังก์ชันการเรียกคิวที่หลากหลาย

นอกจากการแยกประเภทคิวที่ชัดเจนแล้ว ระบบยังมีฟังก์ชันการเรียกคิวที่พร้อมใช้งาน ได้แก่

  • เรียกคิวถัดไป
  • เรียกคิวซ้ำ
  • เรียกคิวจาก Queue History (ประวัติคิว)

การใช้งานแบบ Stand alone

การใช้งานแบบ Stand alone เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ได้ให้ผู้รับบริการเป็นคนกดบัตรด้วยตนเอง โดยทางร้านจะมีพนักงานเป็นคนดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกบัตร และ เรียกคิว

เชื่อมต่อทีวีเพื่อแสดงลำดับคิวด้วยจอภาพ(Station)

อีกระดับของการแสดงผล นอกเหนือจากการใช้งานฟังก์ชันแบบ Stand alone หากคุณต้องการให้ลำดับคิวดังกล่าวแสดงผลออกจอทีวี

คุณสามารถใช้เครื่องเรียกคิวหลักเป็น "Host" สำหรับเชื่อมต่อกับกล่อง Android Box และ TV พร้อมติดตั้งโปรแกรมเพียงเล็กน้อย เพียงแค่นี้ TV คุณก็สามารถแสดงลำดับคิวได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อเครื่องกดคิวอื่นสำหรับลูกค้า(Station)

กรณีที่ธุรกิจต้องการให้ลูกค้าสามารถกดบัตรคิวได้ด้วยตนเอง สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องกดคิวที่เป็น "Host" กับเครื่องกดคิวอื่น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถให้ลูกค้ากดรับบัตรคิวได้ด้วยตนเอง