ตัวอย่างโซลูชั่นของเรา

Solution สำหรับร้านบุฟเฟต์ (หรือร้านขนาดเล็ก) จบในเครื่องเดียว ทั้งการออกบัตรคิวและเรียกคิว

Solution สำหรับร้านบุฟเฟต์ (หรือร้านขนาดเล็ก) จบในเครื่องเดียว ทั้งการออกบัตรคิวและเรียกคิว

Solution แบบครบวงจร เครื่องออกบัตรคิว (ลูกค้ากดเอง) เครื่องเรียกคิว และจอแสดงผลคิว