ฟังก์ชันสำหรับโปรแกรมออกบัตรคิว

เชื่อมต่อหน้าจอออกบัตรคิวกับเครื่องพิมพ์ความร้อนด้วยสาย USB รองรับทั้งแบบ Kiosk mode และแบบ Staff mode
สามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน (Kiosk Mode)
เครื่องออกบัตรคิวแบบสำเร็จรูป (Built-In Ticket Kiosk)